Before and after

Slussen_bygge.jpg

Slussen byggs och Slussen rivs. Stockholm då och nu.
Fotograf okänd på övre bilden.